11 d’octubre 2006La LLum de Janus

Janus és el deu romà encarregat cada matí d'obrir les portes al Sol i de tornar-les a tancar, a la nit.

Janus és el primer fotògraf, l'encarregat de la llum del món.

Janus és el deu de les dues cares en una. Una cara mira cap enrera, cap al passat, cap allò que va ser; l'altra cara mira cap endavant, cap al futur, per provocar el canvi que esdevindrà. Talment com el fotògraf que vol capturar un instant, que sempre és història, perquè peduri en el futur, eternament.

Que així sigui.